Fiyat Listesi

YAPILAN İŞLEM

FİYAT

MSRV kullanılarak salmonella izolasyonu
39,00 TL
SEB kullanılarak salmonella izolasyonu
25,00 TL
API 20 E ile identifikasyon
64,00 TL
Antiserum kullanarak salmonella konfirmasyonu ve tür tayini
85,50 TL
Temizlik testleri / Yüzeyden toplam bakteri sayımı (Petri film)
14.00 TL
Yüzeyden E.coli+coliform bakteri bakılması (Petri film)
14,00 TL
Yemlerde tahmini enterobakteri sayılması
18,00 TL
Sularda E. coli+ coliform bakılması
16,50 TL
Sularda toplam bakteri bakılması
15,50 TL
Sularda pseudomonas bakılması
12,50 TL
Havadan bakteri yüküne bakılması
11,55 TL
Havadan mantar yüküne bakılması
11,55 TL
Havada salmonella varlığına bakılması
11,55 TL
Otopsi, izolasyon ve identifikasyon
70,00 TL
Disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi
16,50 TL
Staphylococcus aureus izolasyon ve identifikasyonu
69,00 TL
HI testi ile IB Variant 793 B suşuna bakılması
19,00 TL
HI testi ile IB Variant D 1466 suşuna bakılması
19,00 TL
HI testi ile IB Variant M 41 suşuna bakılması
19,00 TL
HI testi ile IB Variant D 274 suşuna bakılması
19,00 TL
HI testi ile IB Variant D388 suşuna bakılması
26,00 TL
HI testi ile IB Variant Italy 02 suşuna bakılması
26,00 TL
Eliza ile NDV
8,65 TL
Eliza ile IBV
8,65 TL
Eliza ile IBDV
9,95 TL
Eliza ile Reo
9,95 TL
Eliza ile Mg , Ms , Mg+Ms
9,95 TL
Eliza ile ART (TRT-Pneumovirus)
12,50 TL
Eliza ile CIA
11,00 TL
Eliza ile AE
14,50 TL
Eliza ile AI
9,95 TL
Eliza ile AI (Ag)
16,00 TL
Eliza ile Multispecies Influenza A Tespiti (AI Msp)
18,00 TL
Eliza ile EDS
9,95 TL
Eliza ile REV
9,95 TL
Eliza ile Sal B, SalD, SalB+D
9,95 TL
Eliza ile ORT
14,50 TL
Eliza ile BLS
9,50 TL
Eliza ile ILT
14,50 TL
Eliza ile ALV (Ag/P27)
8,65 TL
Eliza ile ALV-J
10,50 TL
Antijen ile M. Gallisepticum (RSAT)
7,00 TL
Antijen ile S. Pullorum (RSAT)
7,00 TL
Antijen ile M. synovia (RSAT)
7,00 TL
qPCR MgMs Testi (Soluk borusu veya burun deliklerinden alınan sürüntüde-4 örnek bir arada)
32,00 TL
qPCR Salmonella Testi (Ön zenginleştirilmesi yapılmış şüpheli örneklerden- 4 örnek bir arada)
90,00 TL
© 1998 - 2017 Aviagen Group