Fiyat Listesi

YAPILAN İŞLEM

FİYAT

MSRV kullanılarak salmonella izolasyonu
85,00 TL
SEB kullanılarak salmonella izolasyonu
70,00 TL
API 20 E ile identifikasyon
120,00 TL
Antiserum kullanarak salmonella konfirmasyonu ve tür tayini
150,00 TL
Temizlik testleri / Yüzeyden toplam bakteri sayımı (Petri film)
35.00 TL
Yüzeyden E.coli+coliform bakteri bakılması (Petri film)
35,00 TL
Yemlerde tahmini enterobakteri sayılması
40,00 TL
Sularda E. coli+ coliform bakılması
35,00 TL
Sularda toplam bakteri bakılması
35,00 TL
Sularda pseudomonas bakılması
35,00 TL
Havadan bakteri yüküne bakılması
30,00 TL
Havadan mantar yüküne bakılması
30,00 TL
Havada salmonella varlığına bakılması
30,00 TL
Nekropsi, izolasyon ve identifikasyon
250,00 TL
Disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi
80,00 TL
Staphylococcus aureus izolasyon ve identifikasyonu
100,00 TL
HI testi ile IB Variant 793 B suşuna bakılması
190,00 TL
HI testi ile IB Variant D 1466 suşuna bakılması
190,00 TL
HI testi ile IB Variant M 41 suşuna bakılması
190,00 TL
HI testi ile IB Variant D 274 suşuna bakılması
190,00 TL
HI testi ile IB Variant D388 suşuna bakılması
190,00 TL
HI testi ile IB Variant Italy 02 suşuna bakılması
190,00 TL
Eliza ile NDV
30,00 TL
Eliza ile NDV-F
35,00 TL
Eliza ile IBV
30,00 TL
Eliza ile IBDV
30,00 TL
Eliza ile Reo
35,00 TL
Eliza ile Mg , Ms , Mg+Ms
25,00 TL
Eliza ile ART (TRT-Pneumovirus)
30,00 TL
Eliza ile CIA
30,00 TL
Eliza ile AE
30,00 TL
Eliza ile AI
30,00 TL
Eliza ile AI (Ag)
30,00 TL
Eliza ile Multispecies Influenza A Tespiti (AI Msp)
30,00 TL
Eliza ile EDS
30,00 TL
Eliza ile REV
30,00 TL
Eliza ile Sal B, SalD, SalB+D
25,00 TL
Eliza ile ORT
35,00 TL
Eliza ile BLS
35,00 TL
Eliza ile ILT
35,00 TL
Eliza ile ALV (Ag/P27)
30,00 TL
Eliza ile ALV-J
30,00 TL
Eliza ile FAdV
35,00 TL
Antijen ile M. Gallisepticum (RSAT)
35,00 TL
Antijen ile S. Pullorum (RSAT)
35,00 TL
Antijen ile M. synovia (RSAT)
35,00 TL
qPCR MikoplazmaTesti (Soluk borusu veya üst damak yarığından alınan sürüntüde-4 örnek bir arada)
300,00 TL
qPCR ILT Testi (Soluk borusu veya üst damak yarığından alınan sürüntüde- 4 örnek bir arada)
300,00 TL
qPCR Salmonella Testi (Ön zenginleştirilmesi yapılmış şüpheli örneklerden- 4 örnek bir arada)
300,00 TL
© 1998 - 2017 Aviagen Group